Добродојдовте во
виртуелниот инкубатор

Настани

Assessment of professional needs for SMEs in the Tourism sector Assessment of professional needs for
Assessment of professional needs for SMEs in the Tourism sector Assessment of professional needs for

Assessment of professional needs for SMEs in the Tourism sectorAssessment of professional needs for SMEs in the Tourism sectorAssessment of professional needs for SMEs in the Tourism sectorAssessment of professional needs for SMEs in the Tourism sectorAssessment of professional needs for SMEs in the Tourism sector

бесплатен

Обука за претприемништво за мали и средни претпријатија
Обука за претприемништво за мали и средни претпријатија

Обуката е наменета за подобрување на Вашиот бизис и опфаќа: Потенцијал за отварање нови бизниси и зголемување на претприемаштвото - Можности за подобрување на бизнисите во Југозападниот регион - Подобрена конкурентност - Анализа на пазарот - Брендирање и позиционирање на пазарот - Подготовка на долгорочна стратегија

бесплатен